Floortje is schrijver voor o.a. Sesamstraat, dagvoorzitter, sneldichter en columnist. Van alles dus (en soms nog meer). Taal en mensen hebben er altijd wel mee te maken.

Hoe dat zo gekomen is? Ook door van alles.

Ze werd in 1976 geboren in Amsterdam. Via de 16e Montessorischool en het Montessori Lyceum Amsterdam (VWO, 1994) kwam ze terecht in de grotemensenwereld. Daar hield ze zich bezig met:

werk in Frankrijk en Noorwegen, respectievelijk als kok, geitenmeid, begeleidster van ruiterkampen voor 'lastige jeugd' uit Straatsburg en als stalknecht.
Diergeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Gent

PABO Montessori aan de Hogeschool van Amsterdam,
Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam

deeltijd lerarenopleiding Nederlands aan de Hogeschool van Amsterdam
start van eigen tekstbedrijfje 'Van Horen Zeggen' (folders, redactiewerk NT2-methode)

het met vier vrienden oprichten en (de eerste 8 jaar) organiseren van Goedkoop Cabaret, een try-outpodium in Amsterdam.

schrijven en spelen van eigen cabaretmateriaal
opzetten van trainingen voor begeleiders van jeugdvakanties.
bedrijfstheater voor o.a. De Arboriginals.

Zo dus.

Verder is ze heel netjes getrouwd en probeert ze haar vier kinderen vrolijk op te voeden.